Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Lịch làm việc tuần từ ngày 26/6/2017 đến 02/7/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 26/6/2017 đến 02/7/2017
23/06/2017 6:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 17/7/2017 đến 23/7/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 17/7/2017 đến 23/7/2017
14/07/2017 6:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 24/7/2017 đến 30/7/2017
21/07/2017 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban 9 tháng đầu năm  2012Thông báo kết luận tại cuộc họp giao ban 9 tháng đầu năm  2012

Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban 9 tháng đầu năm và triển khai công việc trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012. Thành phần tham dự gồm : đồng chí Huỳnh Văn Hùng – Phó GĐ thường trực Sở, đại diện lãnh đạo Phòng Nghiên cứu VHXH, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc ( vắng Trung tâm Thông tin XTDL có lý do), đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin ( vắng huyện Chợ Lách không có lý do) và Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố.

Sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 03 tháng cuối năm và ý kiến phát biểu của các huyện, thành phố, phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Hùng - Phó Giám đốc thường trực ( chù trì cuộc họp) đánh giá cao kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2012, đồng thời nêu lên một số việc cần quan tâm bám sát thực hiện trong 3 tháng cuối năm như sau:

1. Hoan nghênh ý kiến thảo luận góp ý thẳng thắng, trách nhiệm của các huyện, thành phố cũng như ý kiến trao đổi, giải trình cụ thể rõ ràng của các đơn vị trực thuộc Sở.

2. Giao Văn phòng Sở hoàn chỉnh báo cáo sơ kết 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2012. Rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua  Khối Văn hóa – Xã hội và Cụm Tây thi đua Tây Nam Bộ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, kịp thời tham mưu đề xuất Ban Giám đốc Sở trong việc chỉ đạo thực hiện đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012.

Sớm hoàn chỉnh thang điểm thi đua theo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở trong cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2012 ( trong đó chú ý việc cộng điểm thưởng trong công tác vận động xã hội hóa), đồng thời xây dựng kế hoạch bình xét thi đua năm 2012  thông báo ngay cho các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định.

3. Giao Thư viện tỉnh xây dựng dự thảo hướng dẫn hoạt động bưu điện văn hóa xã ( có sự phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông), trình thông qua Ban Giám đốc Sở trước ngày 15/10/2012.

4. Giao Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012, kịp thời giải ngân nguồn vốn được phân bổ. Hằng năm, kịp thời thông báo chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cho các huyện, thành phố sau khi có kế hoạch phân bổ của Trung ương và của tỉnh.

5. Giao Phòng Nghiệp vụ Thể dục thể thao lấy ý kiến góp ý của các huyện, thành phố về dự thảo kế hoạch Đại hội thể dục thể thao trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Bảo Tàng Bến Tre tập trung các công việc chuẩn bị di dời kho và chuyển chức năng Nhà trưng bày thành tựu tỉnh theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, trước mắt phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính lập tờ trình xin quỹ đất và lập dự án xây dựng Bào Tàng mới để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương.

7. Đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mỏ Cày Nam tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo chính quyền cấp xã có kế hoạch bảo vệ hiện trạng khu di tích khảo cổ An Phong (xã An Thạnh) trong khi chờ khai quật ( Giao Bảo Tàng Bến Tre theo dõi và kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở về việc này).

8. Việc thờ tượng Hùng Vương trong các đình làng ở các huyện, thành phố thực hiện đúng theo công văn số 2684/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 8 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh .

9.  Nguồn thu từ hoạt động Hội xuân của các đơn vị huyện, thành phố theo qui định thì phải nộp vào ngân sách nhà nước, tuy nhiên trong quá trình hoạt động từng lúc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện, thành phố cần đề xuất Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xin cấp kinh phí phục vụ cho hoạt động sự nghiệp của ngành.

10.  Về kinh phí hoạt động gia đình hiện nay không có mục riêng vì vậy các huyện, thành phố cần tranh thủ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chi cho hoạt động gia đình trong kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch.       

* Ngoài ra cần thực hiện một số công việc sau đây:

- Các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị thời gian qua, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành năm 2012. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổng kết năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013.

-  Các đơn vị được phân công hoàn chỉnh các nội dung thông qua Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; riêng các dự án, đề án đã phê duyệt các đơn vị tập trung triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch, thường xuyên báo cáo lãnh đạo Sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá thực hiện.

- Giao Văn Phòng Sở , Phòng Nghiệp vụ Văn hóa xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm năm 2013 và kế hoạch tổ chức Hội Xuân Quý Tỵ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình trụ sở Sở VHTTDL, đưa vào hoạt động trong qúy IV/2012.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Giám đốc thường trực tại cuộc họp giao ban 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012, đề nghị lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch tổ chức thực hiện chu đáo. Các công việc đột xuất, Ban giám đốc Sở sẽ có thông báo và phân công cụ thể sau./.

 

  

 

 

                            

 

25/09/2012 12:00 SAĐã ban hành
Thông báo chương trình làm việc tháng 12/2017Thông báo chương trình làm việc tháng 12/2017
06/12/2017 3:00 CHĐã ban hành
Dự thảo lịch làm việc tuần từ ngày 06/8/2018 đến 12/8/2018Dự thảo lịch làm việc tuần từ ngày 06/8/2018 đến 12/8/2018
03/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
 Lịch làm việc tuần từ ngày 13/8/2018 đến 19/8/2018 Lịch làm việc tuần từ ngày 13/8/2018 đến 19/8/2018
10/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 09/7 đến 15/7/2018Lịch làm việc tuần từ ngày 09/7 đến 15/7/2018
07/07/2018 8:00 CHĐã ban hành
Báo cáo năm 2016Báo cáo năm 2016
06/10/2016 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo lấy ý kiến biểu trưng (logo)  cuộc thi biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến TreThông báo lấy ý kiến biểu trưng (logo)  cuộc thi biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre
lấy ý kiến biểu trưng (logo)  cuộc thi biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre
31/08/2018 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo Tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019Thông báo Tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-Ctr/TU của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, với mong muốn phát triển nhiều dự án khởi nghiệp du lịch năm 2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Songhan incubator - SHI) thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch Bến Tre năm 2019 với các nội dung sau:

1. Các dự án khởi nghiệp du lịch thuộc các nhóm sau được tuyển chọn:

.Nhóm 1: Các cơ sở lưu trú (khách sạn, homestay, nhà nghỉ..), nhà hàng, ẩm thực…

.Nhóm 2: Vận tải, lữ hành, hướng dẫn.

.Nhóm 3: Dịch vụ du lịch, giải trí, tham quan: chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động văn hóa, lễ hội, lịch sử, biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng trưng bày, làng nghề truyền thống…

.Nhóm 4: Truyền thông, quảng bá, thương hiệu du lịch

.Nhóm 5: Thương mại hàng hóa phục vụ du khách như quà tặng, sản phẩm đặc trưng của điểm đến…

.Nhóm 6: Đào tạo, tư vấn, quản lý điểm đến, giải pháp môi trường du lịch…

2. Tiêu chí tuyển chọn:

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa lĩnh vực du lịch, dịch vụ có hoạt động dưới 5 năm, có mong muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng sáng tạo, ứng dụng công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh, có khả năng phát triển nhanh và bền vững.

- Các tổ chức, cá nhân là sinh viên, thanh niên, phụ nữ với các yêu cầu: 

+ Đội ngũ có nhiệt huyết, tinh thần khởi nghiệp tốt, đam mê và khát khao với dự án của mình.

+ Nhà sáng lập và các đồng sáng lập có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về kinh doanh.

+ Ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ của dự án có tính sáng tạo, có sử dụng công nghệ, mức độ hoàn thiện sản phẩm của dự án tương đối, thị trường lớn, có tính khả thi.

- Ưu tiên các nhóm dự án và cá nhân đáp ứng các điều kiện tham dự chương trình và có cam kết trách nhiệm xã hội hóa và trách nhiệm hỗ trợ cộng đồng sau khi tham gia chương trình đạt kết quả.  

- Các nhóm dự án trong và ngoài tỉnh có mong muốn khởi nghiệp tại Bến Tre đều được khuyến khích.

3. Các cơ hội và lợi ích của dự án được ươm tạo của tỉnh Bến Tre:

- Được ươm tạo theo chương trình khởi nghiệp du lịch của SHI, với các chuyên gia đã được đào tạo TOT (chương trình đào tạo giảng viên nguồn) bởi chuyên gia Hà Lan, mạng lưới kết nối toàn quốc của SHI, mạng lưới kết nối nhà đầu tư, quỹ đầu tư với tỷ lệ cam kết ươm tạo thành công trên 50%.

- Được tỉnh tạo điều kiện tốt nhất việc liên kết nguồn lực, hỗ trợ thủ tục hành chính, kết nối thị trường, kết nối với tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

- Có cơ hội được giới thiệu và đề cử vào các chương trình quốc gia và quốc tế.

- Được hỗ trợ gọi vốn đầu tư và xin tài trợ từ các tổ chức quỹ trong và ngoài nước.

4. Nội dung ươm tạo:

- Chương trình bao gồm các buổi đào tạo, tư vấn, kết  nối, pitching… cùng với các Huấn luyện viên Khởi nghiệp du lịch, nhằm hỗ trợ cho việc thiết lập mô hình kinh doanh sáng tạo, có sản phẩm thử nghiệm, kỹ năng, kiến thức vận hành doanh nghiệp, đủ lực cho việc thương mại hóa sản phẩm, kêu gọi đầu tư, vươn ra thị trường.

- Các dự án được chọn sẽ được tỉnh Bến Tre tài trợ 50% chi phí ươm tạo trong vòng 6 tháng (6 bootcamp), 50% chi phí còn lại được xã hội hóa thông qua nhà đầu tư và các nhóm dự án được tuyển chọn, cụ thể đối với các dự án chưa lập doanh nghiệp thì trả 5% cổ phần khi ươm tạo thành công và lập doanh nghiệp, đối với các dự án đã có doanh nghiệp thì trả 2 - 3% cổ phần khi ươm tạo thành công mô hình kinh doanh sáng tạo, có sản phẩm thử nghiệm tốt về người dùng. Hoặc các dự án có thể thanh toán tiền mặt trước khi ươm tạo là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) cho 01 dự án thay cho cổ phần cho đơn vị ươm tạo tương ứng với 50% chi phí xã hội hóa.   

5. Thời gian nộp hồ sơ và tuyển chọn dự án khởi nghiệp:

- Thông báo và nhận hồ sơ tuyển chọn: từ ngày 06/5/2019 đến hết ngày 26/5/2019.

- Thực hiện công tác sơ tuyển, thẩm định dự án: từ ngày 27/5/2019 đến 30/5/2019.

- Công bố kết quả dự án: 03/6/2019.

6. Phương thức nộp hồ sơ:

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Quản lý Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Số 108/1, đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc gửi qua địa chỉ email: uomkndlbt2019@gmail.com. Điện thoại: 0275.3511.281.

- Hoặc đăng ký hồ sơ trực tuyến qua địa chỉ: http://bit.ly/dulichbentre2019

7. Hồ sơ đăng ký:

Theo mẫu đăng ký đính kèm, được đăng tải tại địa chỉ: www.svhttdl.bentre.gov.vn --> Thông tin cần thiết --> Thông báo của Sở.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre). Địa chỉ: Số 108/1, đường 30/4, phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, điện thoại: 0275.3511.281, email: uomkndlbt2019@gmail.com./.

Mẫu đăng ký: MAU DANG KY THAM GIA.doc

07/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Phố hợp thông báo triển lãm ảnh "Đất nước và con người Asian"Phố hợp thông báo triển lãm ảnh "Đất nước và con người Asian"
15/06/2017 10:00 SAĐã ban hành
Thông cáo báo chí Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến TreThông cáo báo chí Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Bến Tre để tìm kiếm những tác phẩm hay và ý nghĩa làm thông điệp đại diện cho du lịch Bến Tre quảng bá hình ảnh đến thị trường trong và ngoài nước.

Tìm hiểu thông tin chi tiết:

- Thông cáo báo chí Cuộc thi sáng tác Biểu trưng và Khẩu hiệu Du lịch Bến Tre (THONG CAO BAO CHI.pdf);

- Thể lệ Cuộc thi (THE LE CUOC THI VA TIEU CHI CHAM DIEM.pdf);

- Giới thiệu chung về tỉnh Bến Tre (GIOI THIEU VE BEN TRE.pdf;

- Mẫu Phiếu đăng ký dự thi (PHIEU DANG KY DU THI LOGO - SLOGAN.doc).


23/04/2018 3:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ 09/11 đến 15/11/2015Lịch làm việc tuần từ 09/11 đến 15/11/2015
-6h20 Dự lễ phát động hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2015 (tại hội trường lớn UBND tỉnh)-Duy Phương
09/11/2015 8:00 SAĐã ban hành
Dự thảo Lịch làm việc tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019Dự thảo Lịch làm việc tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019
17/05/2019 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ 26/9/2016 đến 02/10/2016Lịch làm việc tuần từ 26/9/2016 đến 02/10/2016
23/09/2016 6:00 CHĐã ban hành
Thể lệ Tham gia Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch Bến TreThể lệ Tham gia Cuộc thi sáng tác Mẫu quà tặng lưu niệm Du lịch Bến Tre
05/07/2018 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ 25/6/2018 đến 01/7/2018Lịch làm việc tuần từ 25/6/2018 đến 01/7/2018
22/06/2018 5:00 CHĐã ban hành
Thuyết minh tổng hợp đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Bến TreThuyết minh tổng hợp đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Bến Tre
10/08/2018 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo nội dung, thể lệ phát động cuộc thi sáng tác bài hát về "Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai"Thông báo nội dung, thể lệ phát động cuộc thi sáng tác bài hát về "Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai"
01/12/2017 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng du lịch Bình Phước và cuộc thi viết tuyên truyền núi Bà RáThông báo cuộc thi sáng tác biểu trưng du lịch Bình Phước và cuộc thi viết tuyên truyền núi Bà Rá
28/08/2018 11:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 12/6/2017 đến 18/6/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 12/6/2017 đến 18/6/2017
09/06/2017 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo chương trình làm việc tháng 7/2017Thông báo chương trình làm việc tháng 7/2017
10/07/2017 10:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016Lịch làm việc tuần từ ngày 03/10/2016 đến 09/10/2016
03/10/2016 8:00 SAĐã ban hành
Thông báo chương trình làm việc tháng 6/2016Thông báo chương trình làm việc tháng 6/2016
06/06/2016 12:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018Lịch làm việc tuần từ ngày 16/7/2018 đến 22/7/2018
16/07/2018 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc tổ chức "Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc - 2019"Thông báo về việc tổ chức "Cuộc thi Tài năng trẻ Biên đạo Múa toàn quốc - 2019"
16/05/2019 10:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ 11/9/2017 đến 17/9/2017Lịch làm việc tuần từ 11/9/2017 đến 17/9/2017
08/09/2017 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp giao ban Quí I năm 2013Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp giao ban Quí I năm 2013

Ngày 14 tháng 3 năm 2013, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Chợ Lách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp giao ban quí I năm 2013 nhằm đánh giá kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình quí I, triển khai công việc trọng tâm quí II  năm 2013.

Thành phần tham dự gồm: Đồng chí Trần Ngọc Tam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Huỳnh Văn Hùng - Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao các huyện, thành phố (Vắng TT PHP & CB, Đoàn Cải Lương, Nhà Văn hóa Người cao tuổi ( có lý do).

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt dự thảo báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình quí I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quí II năm 2013 và 04 ý kiến của các đơn vị trực thuộc Sở, 07 ý kiến của huyện, thành phố. Đồng chí Trần Ngọc Tam - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt cho Ban Giám đốc Sở nhận xét đánh giá kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong quí I năm 2013; đồng thời nêu lên một số việc cần quan tâm thực hiện quí II như sau:

- Văn phòng Sở trên cơ sở góp ý của các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo quí I và phương hướng hoạt động quý II năm 2013.

- Về hoạt động Hội Xuân: đã tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động Hội Xuân Quý Tỵ 2013, Ban Giám đốc Sở đã giao Phòng Nghiệp vụ Văn hóa tham mưu xây dựng lại Quy chế hoạt động Hội Xuân trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chợ Lách về việc tổ chức thi chọi gà truyền thống nhân dịp Tết Cổ truyền, giao Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chợ Lách tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có văn bản đề xuất gởi về Ban Tổ chức Hội Xuân cấp tỉnh xin chủ trương tổ chức thí điểm thi chọi gà truyền thống .

- Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu đề xuất Ban Giám đốc Sở trong việc trang bị xe thông tin lưu động cho huyện Bình Đại (kinh phí của huyện); phối hợp Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình tham mưu đề xuất việc đầu tư trang thiết bị cho các huyện, thành phố từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa được phân bổ.

- Về việc thực hiện tiêu chí số 06 và 16, các huyện, thành phố cần bám chắc theo quy định hướng dẫn đã ban hành. Nhà văn hóa xã, phường, thị trấn đã xây dựng rồi thì sửa chữa nâng cấp, chỉnh trang lại theo đúng tiêu chuẩn đã qui định; nếu địa phương có đủ điều kiện về kinh phí, mặt bằng thì xây dựng nhà văn hóa đúng qui định. Đối với nhà văn hóa, khu thể thao ấp trong trường hợp không đủ điều kiện để xây dựng mới thì mở rộng trụ sở ấp hiện có nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chí, có thể quy hoạch khu thể thao riêng.

- Khẩu hiệu tuyên truyền trong việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới, giao Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa Gia đình tham mưu thực hiện và sớm có hướng dẫn cho các huyện, thành phố (có trao đổi với Văn phòng Thường trực xây dựng nông thôn mới tỉnh).

- Về việc xây dựng Nhà Bia Trương Vĩnh Ký (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) phải thực hiện đúng theo Quy hoạch tổng thể xây dựng hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Thống nhất ý kiến đề xuất của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Giồng Trôm về việc xây dựng bia tưởng niệm tại xã Tân Thanh ( huyện Giồng Trôm) từ nguồn kinh phí xã hội hóa do huyện vận động .

- Việc chấm thi trong các cuộc hội thi, hội diễn, hội thao và các giải thi đấu thể thao phải luôn công tâm, khách quan, do đó Ban Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị khi được giao tổ chức hội thi, hội thao, hội diễn, các giải thi đấu thể thao … cần sớm ban hành các quy chế, thể lệ, điều lệ và các quy chế, thể lệ, điều lệ phải thật cụ thể, đầy đủ, rõ ràng, quy định rõ thành viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo của từng hoạt động, tránh trường hợp tạo dư luận không tốt như thời gian vừa qua.

- Từ nay về sau trong các lần họp giao ban định kỳ, căn cứ vào chức năng, nhiệm các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở ý kiến của các huyện, thành phố nghiên cứu và tham mưu Ban Giám đốc giải quyết các vấn đề kiến nghị của huyện, thành phố.

* Ngoài ra cần thực hiện một số công việc sau đây:

- Các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án đã được phê duyệt như đề án nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống Trung tâm Văn hóa tỉnh; Quy hoạch bia, tượng, tượng đài danh nhân; Đề án bảo tồn, tôn tạo, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Lịch sử Văn hóa  tỉnh Bến Tre; Đề án huyện, thành phố đạt chuẩn huyện, thành phố văn hóa. Trong đó, tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án đường Hồ Chí Minh trên biển, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sân Vận động tỉnh, việc trùng tu các di tích đình Bình Hòa (Giồng Trôm), Nhà cổ Hương Liêm (Thạnh Phú), căn cứ khu ủy Sài Gòn – Gia Định ( Mỏ Cày Bắc) …

- Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; triển khai kế hoạch hoạt động và phát động phong trào thi đua năm 2013 vào ngày 27 tháng 3 năm 2013.

- Tham gia Liên hoan Dân ca Việt Nam năm 2013 khu vực Miền nam do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Long An từ ngày 03 đến 06/4/2013 ( giao Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Đài PTTH tỉnh thực hiện)

- Năm 2013, ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam ( 19/4) trùng với ngày Giỗ tổ Hùng Vương ( 10/3 âm lịch), do đó các hoạt động chào mừng phải phối hợp và lồng ghép theo 2 nội dung, trong đó việc tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( nghi thức lễ dâng hương đồng loạt tổ chức vào lúc 7 giờ ngày mùng 10/3AL – cùng với thời điểm tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại đền Thượng, tỉnh Phú Thọ)

- Các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc cần chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các phần việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng (30/4), kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục triển khai luật quảng cáo theo quy hoạch quảng cáo tỉnh Bến Tre đến năm 2015; trong đó, các huyện khẩn trương xây dựng quy hoạch quảng cáo trên địa bàn gởi về Sở trước ngày 30/4/2013.

- Tiếp tục thực hiện công tác khảo sát xây dựng xã, thị trấn văn hóa, nâng chất xã – phường – thị trấn văn hóa đã được công nhận theo kế hoạch năm 2013 gắn với xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, thành phố Bến Tre đạt chuẩn huyện, thành phố văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

- Tập trung chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo kế hoạch, các hoạt động về công tác gia đình, hoạt động du lịch cần bám chắc kế hoạch và chương trình đề ra để tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả.

Trên đây là kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp giao ban quí I năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm trong quí II, đề nghị lãnh đạo các đơn vị có kế hoạch tổ chức thực hiện chu đáo. Các công việc đột xuất, Ban giám đốc Sở sẽ có thông báo và phân công cụ thể sau./.

20/03/2013 12:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018Lịch làm việc tuần từ ngày 08/10/2018 đến 14/10/2018
08/10/2018 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Tiếp
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn