Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 6, Ngày 17/02/2017, 17:00
Trách nhiệm thành viên gia đình về vấn đề Giới và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình
17/02/2017 | Minh Hải
Có thể khẳng định rằng, giới và bình đẳng giới là những lĩnh vực rất gần với lĩnh vực công tác gia đình bởi những nội hàm cũng như đối tượng của lĩnh vực này. Xoay quanh chuyên đề này chúng ta có thể tìm hiểu thêm khái niệm về giới và bình đẳng giới; các hoạt động thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. Đồng thời có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng để có được những hành vi tích cực thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và xã hội.

Về nội dung về giới tính, giới và bình đẳng giới ta có thể xem xét các khái niệm sau:

Giới tính chỉ sự khác biệt phổ biến về mặt sinh học giữa phụ nữ và nam giới và rất khó thay đổi. Ví dụ: Phụ nữ ở mọi nơi trên thế giới, ở nông thôn hay thành thị đều giống nhau ở chức năng mang thai, sinh con và chỉ có họ mới có thể mang thai và sinh con. Còn chỉ có nam giới mới có khả năng tạo ra tinh trùng.

Giới là khái niệm dùng để xác định những khác biệt và mối quan hệ xã hội giữa phụ nữ và nam giới. Nói cách khác giới đề cặp đến các quan niệm, thái độ, hành vi, mối quan hệ và tương quan về địa vị xã hội của phụ nữ và nam giới trong một bối cảnh xã hôi cụ thể, do học hỏi mà có, có thể thay đổi theo thời gian và có rất nhiều khác biệt giữa các nền văn hóa và khu vực địa lý.

Giới vẫn còn bị quy định bởi các yếu tố, tiền đề sinh học của giới tính. Giới không mang tính di truyền, bẩm sinh mà bị quy định bởi điều kiện sống của cá nhân và xã hội, được hình thành và phát triển qua hàng loạt các cơ chế bắt chước, học tập, ám thị… Giới có thể thay đổi dưới tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài đặc biệt là các diều kiện xã hội. Mang tính đa dạng, phong phú cả về nội dung, hình thức và tính chất.

Để hình dung rõ hơn mối tương quan giữa giới và giới tính, ta có thể xem xét ví dụ: Một người mẹ nhận xét về con gái mình là "cháu là gái nên rất ngoan" hay nhận xét con trai mình là "cháu là trai nên rất nghịch ngợm". Trong trường hợp này, cháu gái và cháu trai có thể thực hiện đầy đủ các vai trò, trách nhiệm mà xã hội coi là của phụ nữ và nam giới. Nhưng em gái cũng có thể hành động như một em trai tức là làm công việc của em trai, của nam giới và em trai có thể hành động như một em gái, tức là làm những công việc của em gái, của phụ nữ. Khi đó, người mẹ có thể nói "cháu là gái mà ngịch như con trai" hay "cháu là trai mà hiền như con gái".

Bình đẳng giới Phụ nữ và nam giới đều có những quan điểm, ứng xử, nhu cầu, khát vọng trong cuộc sống. Bình đẳng giới có nghĩa là những ứng xử, những khát vọng và những nhu cầu khác nhau của phụ nữ và nam giới đều được cân nhắc, đánh giá và ủng hộ như nhau. Bình đẳng giới không có nghĩa là phụ nữ và nam giới trở thành như nhau, nhưng các quyền, trách nhiệm và các cơ hội của họ sẽ không phụ thuộc vào họ sinh ra là nam giới hay phụ nữ. Bình đẳng giới bao gồm bình đẳng trên các khía cạnh sau: Quyền lợi và trách nhiệm; Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực; Tham gia và ra quyết định; Thụ hưởng những thành quả và lợi ích.

Bình đẳng giới là mục tiêu nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Đối với lĩnh vực trong gia đình, các nội dung thực hiện bình đẳng giới trong gia đình bao gồm: Bình đẳng với nhau trong các quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập chung của vợ chồng và quyết định các nguồn lực trong gia đình. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong việc bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp; sử dụng thời gian nghỉ chăm sóc con ốm theo quy định của pháp luật. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc trong gia đình.

VAN DE GIOI CTAC GIA DINH 2017.JPG
Giám sát Bình đẳng giới tại xã Phú Phụng, Chợ Lách (ảnh M.H.)

Theo Điều 41, Luật Bình đẳng giới, các hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình bao gồm: Cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính. Không cho phép hoặc cản trở thành viên trong gia đình tham gia ý kiến vào việc sử dụng tài sản chung của gia đình, thực hiện các hoạt động tạo thu nhập hoặc đáp ứng nhu cầu khác của gia đình vì định kiến giới. Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính. Hạn chế việc đi học hoặc ép buộc thành viên trong gia đình bỏ học vì lý do giới tính. Áp đặt việc thực hiện lao động gia đình, thực hiện biện pháp tránh thai, triệt sản như là trách nhiệm của thành viên thuộc một giới tính nhất định.

Ngoài ra, công tác gia đình trong thời gian tới tập trung tăng cường hỗ trợ gia đình thực hiện các chức năng của gia đình, các giải pháp can thiệp nhằm giảm các yếu tố rủi ro đối với gia đình; xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình; lựa chọn giới tính thai nhi; phát triển các dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu hỗ trợ của các gia đình, từng bước hoàn thiện chính sách chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt trong gia đình; tăng cường giáo dục, xử lý người vị phạm quy định của pháp luật về chăm sóc phụng dưỡng ông, bà, cha, mẹ. Bên cạnh đó cần đặc biệt quan tâm tới hộ gia đình nông dân đã chuyển đổi sản xuất nông nghiệp do đô thị hóa, phát triển các khu công nghiệp và các hộ di dân; triển khai và mở rộng các loại hình dịch vụ an ninh xã hội để nâng cao năng lực tự chủ của mỗi gia đình, đảm bảo cho các gia đình có cơ hội tiếp cận sự bảo trợ của Nhà nước, ổn định cuộc sống, chăm lo giáo dục cho trẻ em và chăm sóc người cao tuổi.

VAN DE GIOI CTAC GIA DINH 2017 (1).JPG
Hội thi tìm hiểu về công tác gia đình, PCBLGĐ​ (ảnh M.H.)

Làm tốt những công việc này sẽ góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre"; Kế hoạch số 4191/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Qua đó cũng góp phần thực hiện đạt mục tiêu công tác gia đình trong giai đoạn mới hiện nay là xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh./.

Lượt người xem:  1170
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn