Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Gia đình

Gia đình
Thứ 4, Ngày 29/08/2018, 17:00
Bến Tre: Tập huấn công tác gia đình năm 2018
29/08/2018 | Trúc Như
Trong tháng 8/2018 vừa qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức 09 lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về công tác gia đình năm 2018 tại các huyện, thành phố, có trên 1.700 đại biểu tham dự, thành phần là cán bộ Ban Tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ theo dõi công tác Khoa giáo; đại diện thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện, xã; lãnh đạo, công chức Phòng văn hóa và Thông tin, công chức văn hóa xã hội các xã phường, thị trấn; các ngành, đơn vị trong quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; cán bộ ấp, khu phố là thành viên Ban phát triển nông thôn mới, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình; Ban Chủ nhiệm địa chỉ tin cậy cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; cán bộ hội viên các ngành đoàn thể và các đơn vị có liên quan tham dự

TAP HUAN GD 2018.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn (ảnh T.N.)

Lớp tập huấn triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; các nội dung liên quan Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020"; Chỉ thị số 11- CT/TU ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng  trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre"; các Đề án của Trung ương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện; các hoạt động gói can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; văn bản hướng dẫn thực hiện kinh phí công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; các kỹ năng, hình thức sinh hoạt Mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững và nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình...

Qua các lớp tập huấn, nhằm giúp cơ sở cập nhật thông tin, cung cấp, trao đổi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý nhà nước và tổ chức hoạt động cho đội ngũ cho cán bộ làm công tác gia đình. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò của công tác gia đình, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đưa nội dung công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào Nghị quyết, chương trình hoạt động hàng năm. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra theo kế hoạch./.

Lượt người xem:  336
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn