Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự án hạng mục đầu tư
​Giồng Trôm-Bến Tre.docx 
 
​Ba Tri-Bến Tre.docx 
 
​Bình Đại-Bến Tre.docx 
 
​Thạnh Phú-Bến Tre.docx 
 
​Mỏ Cày Nam-Bến Tre.docx 
 
​Mỏ Cày Bắc-Bến Tre.docx 
 
​Chợ Lách-Bến Tre.docx 
 
​Châu Thành-Bến Tre.docx 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo chương trình làm việc tháng 7/2017Thông báo chương trình làm việc tháng 7/2017
10/07/2017 10:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 29/5/2017 đến 04/6/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 29/5/2017 đến 04/6/2017
29/05/2017 8:00 SAĐã ban hành
Thông báo chương trình làm việc tháng 9/2017Thông báo chương trình làm việc tháng 9/2017
07/09/2017 8:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 24/4/2017 đến 30/4/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 24/4/2017 đến 30/4/2017
24/04/2017 8:00 SAĐã ban hành
Phố hợp thông báo triển lãm ảnh "Đất nước và con người Asian"Phố hợp thông báo triển lãm ảnh "Đất nước và con người Asian"
15/06/2017 10:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 18/9/2017 đến 24/9/2017
15/09/2017 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018Lịch làm việc tuần từ ngày 16/4/2018 đến 22/4/2018
13/04/2018 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần  từ ngày 9/01/2017 đến 15/01/2017Lịch làm việc tuần  từ ngày 9/01/2017 đến 15/01/2017
08/01/2017 3:00 CHĐã ban hành
 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017
14/09/2017 3:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017
10/03/2017 5:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tháng 8/2016Báo cáo tháng 8/2016
17/08/2016 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ 20/3/2017 đến 26/3/2017Lịch làm việc tuần từ 20/3/2017 đến 26/3/2017
17/03/2017 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bến TreThông báo việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Bến Tre
11/06/2018 2:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tháng 01/2016Báo cáo tháng 01/2016
17/08/2016 4:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 25/4/2016 đến 01/5/2016Lịch làm việc tuần từ ngày 25/4/2016 đến 01/5/2016
22/04/2016 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018Lịch làm việc tuần từ ngày 22/01/2018 đến 28/01/2018
19/01/2018 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 11/4/2016 đến 17/4/2016Lịch làm việc tuần từ ngày 11/4/2016 đến 17/4/2016
-9h Họp BGĐ cho ý kiến về chuẩn bị nhân sự các đơn vị trực thuộc
11/04/2016 10:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 19/9/2016 đến 25/9/2016Lịch làm việc tuần từ ngày 19/9/2016 đến 25/9/2016
19/09/2016 8:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 12/6/2017 đến 18/6/2017Lịch làm việc tuần từ ngày 12/6/2017 đến 18/6/2017
09/06/2017 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 32 năm 2017 tại Vĩnh LongThông báo liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 32 năm 2017 tại Vĩnh Long
15/06/2017 10:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 29/4/2019 đến 05/5/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 29/4/2019 đến 05/5/2019
26/04/2019 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 13/5/2019 đến 19/5/2019
10/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 22/4/2019 đến 28/4/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 22/4/2019 đến 28/4/2019
19/04/2019 6:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 18/3/2019 đến 24/3/2019
15/03/2019 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 25/3/2019 đến 31/3/2019
22/03/2019 4:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 20/5/2019 đến ngày 26/5/2019
17/05/2019 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019
05/04/2019 4:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 01/4/2019 đến 07/4/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 01/4/2019 đến 07/4/2019
29/03/2019 5:00 CHĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019
12/04/2019 11:00 SAĐã ban hành
Lịch làm việc tuần từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019Lịch làm việc tuần từ ngày 06/5/2019 đến 12/5/2019
04/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn