Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tìm Hiểu Văn Hóa

Tìm Hiểu Văn Hóa
Thứ 5, Ngày 04/10/2012, 00:00
Phê duyệt Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lịch sử - Văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.
04/10/2012
UBND tỉnh Bến Tre có quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2012 về việc phê duyệt Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lịch sử - Văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.


                Về  xây dựng, trùng tu, tôn tạo di tích Lịch sử - Văn hóa:

              Phấn đấu đến năm 2015 đầu tư, tu bổ và tôn tạo 80% di tích cấp quốc gia, 50% di tích cấp tỉnh; đến năm 2020 đầu tư, tu bổ và tôn tạo 100% di tích cấp quốc gia, 80% di tích cấp tỉnh đã được công nhận. Khai thác phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa có hiệu quả cao nhất.  Đến năm 2015, có 50% di tích với tư cách là một sản phẩm du lịch có giá trị lịch sử văn hóa phục vụ du khách nhằm phát huy giá trị di tích và phát triển kinh tế/du lịch.

 Đình Phú Ngãi (xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri), một trong những ngôi đình được đưa vào Đề án. Ảnh T.H.H.

                                         Về nguồn vốn đầu tư xây dựng, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích Lịch sử - Văn hóa:

              Vốn xây dựng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, huy động từ các nguồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ngân sách tỉnh, huyện, thành phố 93%, vận động trong nhân dân trong và ngoài tỉnh 7%.

              Vốn xây dựng, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố chiếm 53%, vận động nhân dân đóng góp 47%.

              Vốn triển khai khảo sát, điều tra, lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh bình quân 50 triệu/hồ sơ; khảo sát điều tra, lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia 80 triệu/hồ sơ do ngân sách tỉnh cấp.

                                         Về phân cấp quản lý:

              Các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh do Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước. Có sự phân công trực tiếp cho ban quản lý tỉnh, ban quản lý huyện quản lý các di tích lịch sử cách mạng, các di tích về kiến trúc nghệ thuật, các di tích đình chùa, di tích nhà cổ. Các di tích có qui mô lớn như di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển thành lập Ban Quản lý Di tích riêng trực tiếp quản lý.

                                                                                                                                                      Trần Hoàng Huấn

Lượt người xem:  1409
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn