Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 2, Ngày 06/08/2018, 15:00
Huyện Giồng Trôm chú trọng xây dựng và nâng chất danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
06/08/2018 | Nguyễn Thị Hồng Trinh
Cùng với các danh hiệu như: “Gia đình văn hóa”, “Ấp, khu phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” thì các danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là những danh hiệu được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bến Tre.

Việc xây dựng và nâng chất danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" là một việc làm thường xuyên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các phong trào thi đua của địa phương.

Tính đến nay trên địa bàn huyện Giồng Trôm có 175 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", 02 doanh nghiệp đạt danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá". Hằng năm, Liên đoàn Lao động huyện luôn có công văn hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đăng ký xây dựng và nâng chất danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" cũng như quy trình, thủ tục và điều kiện công nhận.

trung tam y te.jpg
Kiểm tra nâng chất đơn vị văn hóa Trung tâm y tế huyện Giồng Trôm (ảnh H.T.)

Những tháng đầu năm 2018, huyện đã kiểm tra nâng chất 11/30 cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 37% kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều được đánh giá có giữ vững và nâng chất các tiêu chí văn hóa. Có được những kết quả đó là nhờ Ban vận động các "Cơ quan, đơn vị văn hóa" triển khai đăng ký nâng chất danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá" gửi bảng đăng ký về Liên đoàn Lao động huyện, xây dựng kế hoạch nâng chất và triển khai thực hiện đạt hiệu quả theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Môi trường cảnh quan sạch đep, thông thoáng. Nơi làm việc sạch sẽ, gọn gàng, tài liệu được sắp xếp khoa học, đảm bảo yêu cầu công việc.Việc chấp hành nội quy, các quy chế hoạt động tại cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt, ý thức tiết kiệm và chống lãng phí trong đơn vị được nâng lên. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có duy trì hoạt động góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau giờ làm việc góp phần tăng hiệu quả trong công việc. Công tác tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa, nâng chất cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa sâu rộng và mang lại hiệu quả tích cực. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không có người mắc vào các tệ nạn xã hội, vi phạm an toàn giao thông. Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

Dự kiến đến cuối tháng 10 năm 2018, huyện sẽ hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Riêng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không nằm trong kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Ban chỉ đạo huyện thì tiến hành tự kiểm tra nâng chất vào cuối năm và lưu trữ hồ sơ theo hướng dẫn tại Công văn số 09/BCĐ-TGV, ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Ban chỉ đạo huyện về việc xây dựng hoặc nâng chất danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa".

Có thể nói, việc triển khai xây dựng và nâng chất "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" là một phong trào thi đua thiết thực góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương./.

Lượt người xem:  196
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn