Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 6, Ngày 07/09/2018, 18:00
Những kết quả đạt được trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Giồng Trôm 9 tháng đầu năm 2018
07/09/2018 | Nguyễn Thị Hồng Trinh
Hưởng ứng tinh thần năm “Tăng tốc” năm 2018; 9 tháng đầu năm 2018, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) huyện Giồng Trôm tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới, sáng tạo, thực chất và nhận được sự đồng thuận hưởng ứng của Nhân dân.

Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH ban hành kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2018; kế hoạch kiểm tra nâng chất tại các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện và đăng ký các danh hiệu văn hóa, các danh hiệu lồng ghép đầu năm 2018; xây dựng "Ấp, khu phố văn hóa" kiểu mẫu. Các ngành thành viên tập trung hỗ trợ xã Sơn Phú xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" kiểu mẫu; Phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), Tiêu chí số 16 (Văn hóa) trong xây dựng nông thôn mới đối với xã Phong Nẫm.

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức lớp tập huấn huấn phương pháp và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa ở cơ sở cho đại điện Ban chỉ đạo xã và Ban vận động các ấp, khu phố với khoảng 470 đại biểu tham dự. Về phía huyện, tổ chức lớp tập huấn xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu cho đại diện Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xã, thị trấn, Ban vận động các ấp đăng ký xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu với 160 đại biểu tham dự.

GT XDDSVH.jpg
Kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tại Lương Phú (ảnh H.T.)

Một "điểm mới" trong Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Giồng Trôm đó là việc triển khai xây dựng "Ấp văn hóa" kiểu mẫu. Theo chỉ đạo của Ông Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo thì năm 2018, mỗi xã, thị trấn chọn ít nhất 01 ấp để  xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa kiểu mẫu". Đến nay có 24/142 ấp, khu phố đăng ký xây dưng danh hiệu này, với những chỉ tiêu cao hơn từ 5% trở lên so với chỉ tiêu công nhân ấp văn hóa tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh Bến Tre. Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Ban chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện tổ chức lớp tập huấn xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu năm 2018 cho đại diện Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xã, thị trấn, Ban vận động các ấp đăng ký xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu với 116 đại biểu tham dự. Nội dung tập huấn bao gồm các chủ đề như: Triển khai các chỉ tiêu xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu theo hướng dẫn tại Công văn số 107/PVHTT ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông tin về xây dựng danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu. Hồ sơ công nhận danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu theo hướng dẫn số 05/HD-SVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ xây dựng và nâng chất xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị trong giai đoạn mới. Quy trình, thời gian, thủ tục công nhận, tái công nhận danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu.

GT XDDSVH (1).jpg
Quang cảnh đại biểu tham dự tập huấn (ảnh H.T.)

Kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại 18/21 xã, thị trấn (Hưng Lễ, Thuận Điền, Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Châu Hòa, Châu Bình, Lương Phú, Thạnh Phú Đông, Tân Lợi Thạnh, Tân Hào, Thị trấn, Hưng Phong, Bình Hòa, Tân Thanh, Hưng Nhượng, Phong Mỹ, Phước Long, Long Mỹ) đạt 86% kế hoạch. Qua kiểm tra, nhìn chung Ban chỉ đạo các xã, thị trấn có triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa và cây xanh, triển khai xây dựng "Ấp văn hóa" kiểu mẫu, từng bước nâng chất theo các tiêu chí nông thôn mới.

 Kiểm tra kết quả nâng chất danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 19/30 cơ quan, đơn vị (trong đó có 5 Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: Châu Hòa, Mỹ Thạnh, Sơn Phú, Hưng Nhượng, Thị trấn; 4 Trạm y tế xã: Long Mỹ, Tân Lợi Thạnh, Phong Nẫm, Sơn Phú; 8 cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Thanh Tra huyện, Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Thống kê,) đạt 63% kế hoạch. Qua kiểm tra, có 01 cơ quan đạt loại khá (Trụ sở UBND xã Châu Hòa), các cơ quan, đơn vị còn lại đạt loại tốt.

Đến nay, toàn huyện có 22 xã, thị trấn đạt danh hiệu "Xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa", 4 xã đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", 175 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa", 02 doanh nghiệp đạt danh hiệu "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá"; 24/142 ấp đăng ký xây dựng "Ấp văn hóa" kiểu mẫu.

Trong những tháng cuối năm 2018, Ban chỉ đạo Phong trào tiếp tục hoàn thành kế hoạch kiểm tra nâng chất các danh hiệu văn hóa theo kế hoạch năm 2018, hướng dẫn xã Phong Nẫm thực hiện tiêu chí số 6, 16 trong xây dựng Nông thôn mới; phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo huyện hướng dẫn xã Sơn Phú xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" kiểu mẫu và hướng dẫn các ấp xây dựng "Ấp văn hóa" kiểu mẫu; Công nhận 01 "Doanh nghiệp văn hóa" Công ty TNHH Kỹ thuật dừa./.


Lượt người xem:  283
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn