Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 6, Ngày 02/11/2018, 14:00
Giồng Trôm: Hoàn thành kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại các xã, thị trấn năm 2018
02/11/2018 | Nguyễn Thị Hồng Trinh
Tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2018, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại 21/22 xã, thị trấn, đạt 100% kế hoạch đề ra.

KIEM TRA LUONG PHU.jpg
Kiểm tra kết quả thực hiện phong trào tại xã Lương Phú (ảnh H.T.)

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả nâng chất các danh hiệu trong phong trào theo các chỉ tiêu được quy định tại Quyết định 42/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh Bến Tre. Trong đó tập trung một số nội dung như: việc triển khai thực hiện "Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới".Triển khai đăng ký tiêu chí "Người tốt, việc tốt", đăng ký và công nhận danh hiệu: "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan", "Gia đình văn hóa" năm 2018, 03 năm (2016-2018), "Gia đình học tập", "Gia đình sức khỏe", "Gia đình thể thao", "Ấp, khu phố văn hóa". Việc nâng chất danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" (đối với các xã đã được công nhận), nâng chất danh hiệu "Xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa" tiến tới xây dựng danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" (đối với các xã, thị trấn đang xây dựng) theo các chỉ tiêu quy định tại Quyết định số 42. Phát động và thực hiện tổng vệ sinh cảnh quan, môi trường hàng tháng. Kiểm tra hồ sơ lưu trữ của Ban chỉ đạo xã, thị trấn; Ban vận động ấp, khu phố trong 02 năm (2017-2018);...

Về hình thức kiểm tra, Ban chỉ đạo chia làm các tổ như tổ kiểm tra hồ sơ Ban chỉ đạo xã, Ban vận động các ấp; tổ kiểm tra cảnh quan môi trường chung và tổ kiểm tra thực tế tại từng ấp, khu phố.

Quan kiểm tra, nhìn chung Đảng ủy các xã, thị trấn có ban hành Nghị quyết, Ban chỉ đạo có xây dựng kế hoạch thực hiện nâng chất phong trào "TDĐKXDĐSVH". Trên cơ sở đó, Chi bộ xây dựng Nghị quyết và Ban vận động các ấp - khu phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nâng chất danh hiệu "Ấp - khu phố đạt chuẩn văn hóa" theo quy định và triển khai đến các thành viên, các ngành đoàn thể, các chi, tổ hội và Nhân dân để thực hiện. Thường xuyên vận động Nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí danh hiệu lồng ghép trong phong trào mà trọng tâm là "Gia đình văn hóa"; tham gia dọn dẹp vệ sinh cảnh quan môi trường tại hộ gia đình và cộng đồng đảm bảo sạch, đẹp. Công tác phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể trong vận động Nhân dân thực hiện các chỉ tiêu nâng chất các danh hiệu văn hóa theo yêu cầu góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân. Một số chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện đề nghị các xã, thị trấn phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, tập trung khắc phục những hạn chế theo góp ý của Ban chỉ đạo. Gắn việc thực hiện Phong trào với thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU, ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre. Đồng thời tập trung thực hiện những "Điểm mới" trong Phong trào đó là việc xây dựng đạt danh hiệu "Ấp văn hóa" kiểu mẫu và việc thực hiện các tuyến đường hoa và cây xanh theo chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện - Trưởng Ban chỉ đạo./. 

Lượt người xem:  86
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn