Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 5, Ngày 08/11/2018, 15:00
Kiểm tra, giám sát nâng chất phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Bến Tre năm 2018
08/11/2018 | Trúc Như
Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Bến Tre về việc kiểm tra, giám sát nâng chất Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2018. Năm 2018, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát nâng chất 21 xã, thị trấn văn hóa tại 09 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các xã, phường, thị trấn văn hóa được kiểm tra, giám sát gồm: xã Tường Đa, An Hiệp, Quới Sơn (huyện Châu Thành); Tân Thành Bình, Tân Bình (huyện Mỏ Cày Bắc); An Điền, Mỹ Hưng (huyện Thạnh Phú); Tân Mỹ, An Bình Tây, Tân Hưng (huyện Ba Tri); Vĩnh Bình, Phú Phụng (huyện Chợ Lách); Sơn Đông, Phú Nhuận (thành phố Bến Tre); Phú Long, Phú Thuận (huyện Bình Đại); Châu Bình, Mỹ Thạnh, Lương Phú (huyện Giồng Trôm); Cẩm Sơn, Thị trấn Mỏ Cày (huyện Mỏ Cày Nam).

KTRA NANG CHAT TINH BEN TRE 2018.jpg
Quang cảnh làm việc của đoàn kiểm tra tại xã Phú Nhuận - thành phố Bến Tre (ảnh T.N.)

Qua kiểm tra, giám sát, kết quả nhận thấy, Phong trào "TDĐKXDĐSVH" ở các địa phương có sự tiến triển rõ nét trong xây dựng và nâng chất phong trào. Ban Chỉ đạo xã, Ban Vận động các ấp luôn nêu cao trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện, người dân nhiệt tình hưởng ứng phong trào, góp phần quan trọng trong việc phát triển, ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội. Hằng năm, cuộc vận động nâng chất ấp văn hóa, xã văn hóa đều được triển khai rộng khắp, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tính chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được tôn trọng, đề cao và thực hiện tốt. Phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa đã thật sự đi vào đời sống của nhân dân; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được ổn định và ngày một nâng lên như: tỷ lệ lao động có việc làm, hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo có kéo giảm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mức sống người dân, thu nhập bình quân đầu người ở các địa phương được nâng lên so với những năm trước đây; hệ thống giao thông nông thôn luôn được quan tâm xây dựng hoặc nâng cấp; hộ sử dụng điện an toàn từ các nguồn đảm bảo đạt yêu cầu, cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện (người dân có ý thức dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, nơi công cộng, phát quang bụi rậm ven đường, bờ vườn, các hộ chăn nuôi có ý thức tốt trong bảo vệ  môi trường); thực hiện tốt nếp sống văn minh việc cưới, việc tang...Hoạt động đăng ký thực hiện và xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa hằng năm và 03 năm liên tục được các địa phương thực hiện tốt; Các thiết chế văn hóa xã, ấp đạt chuẩn được khai thác và phát huy hiệu quả bằng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, đội nhóm, câu lạc bộ sở thích, hoạt động thể dục thể thao...Các xã văn hóa chưa có thiết chế văn hóa đạt chuẩn cũng đã khắc phục khó khăn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao, các đội nhóm sở thích phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần cho nhân dân; Quy ước khu dân cư tiếp tục được người dân quan tâm đóng góp ý kiến, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp và tổ chức thực hiện trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, từ năm 2017, các địa phương đã xây dựng nội dung triển khai Chỉ thị 11 - CT/TU ngày 08/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre" (gọi tắt là Chỉ thị 11), được lồng ghép trong Nghị quyết của Đảng về xây dựng hoặc nâng chất Phong trào.Trong Kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo cấp xã cũng có đầy đủ nội dung triển khai thực hiện các chuẩn mực "Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện", cụ thể là các tiêu chí "Người tốt, việc tốt", "Người lớn gương mẫu"; "Trẻ em chăm ngoan" và các tiêu chí, nội dung, danh hiệu lồng ghép khác….

KTRA NANG CHAT TINH BEN TRE 2018 (1).jpg
Quang cảnh làm việc của đoàn kiểm tra tại xã An Bình Tây - Ba Tri (ảnh T.N.)

Bên cạnh đó, mặc dù các địa phương có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền vận động người dân nhưng một số hộ vẫn chưa thực hiện thật tốt tiêu chí về môi trường. Ở các xã vẫn còn rải rác một số hộ gia đình tái sử dụng cầu tiêu trên ao cá, chưa đảm bảo tốt vệ sinh trong sản xuất kinh doanh và chăn nuôi; vệ sinh nơi công cộng, xử lý rác thải chưa đảm bảo; tình hình sinh hoạt tổ nhân dân tự quản gặp nhiều khó khăn, chất lượng sinh hoạt có chiều hướng giảm sút (nội dung sinh hoạt chưa phong phú, người dân tham gia không đầy đủ, tổ trưởng thường xuyên thay đổi…); tỷ lệ hộ nghèo một số xã vẫn còn cao, thu nhập bình quân đầu người chưa đạt yêu cầu, hình thức tổ chức sản xuất chưa phong phú, đa dạng…Bên cạnh đó một số xã xây dựng kế hoạch nâng chất phong trào còn chung chung, chưa cụ thể nội dung tiêu chí cần nâng chất để đề ra chỉ tiêu thực hiện một cách phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và giải pháp phù hợp với từng ngành, đoàn thể, đối tượng để tuyên truyền vận động, nội dung tuyên truyền, vận động chưa tập trung cho các yếu tố về đời sống tinh thần, lối sống văn hóa..

Công tác lưu trữ hồ sơ có tiến bộ nhiều so với trước đây, đa số các xã đều đã nghiên cứu và áp dụng đúng các tiêu chuẩn theo Quyết định số 42, nhưng vẫn còn vài xã gặp lúng túng trong thực hiện hồ sơ sổ sách dẫn đến một số nội dung chưa cập nhật kịp thời thông tin mới (chưa cập nhật nội dung theo Quyết định số 42), nguyên nhân do nhân sự Ban chỉ đạo thường xuyên kiện toàn thay đổi, cán bộ mới tiếp nhận nhiệm vụ chưa quen công việc. Trong các kế hoạch của ngành, đoàn thể xã chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ấp thực hiện theo hướng dẫn mới.

 Từ kết quả đạt được nêu trên, đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị các xã, thị trấn cần quan tâm một số nội dung như: Tiếp tục quan tâm công tác xóa đói giảm nghèo; có giải pháp nâng cao mức sống đối với hộ gia đình có mức thu nhập thấp, đời sống khó khăn; Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế: chuỗi giá trị sản xuất, mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất hiệu quả, xây dựng mô hình "vườn xanh - sạch - đẹp và hiệu quả"... để duy trì phát triển kinh tế; tìm giải pháp hỗ trợ để người dân an tâm sản xuất (hiện nay giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân); Tăng cường tuyên truyền đến các hộ gia đình về thực hiện các tiêu chí và nâng chất gia đình văn hóa: Nâng cao ý thức người dân bảo vệ cảnh quan môi trường; vận động các hộ gia đình xóa và không tái dụng cầu tiêu trên ao cá (nghiên cứu nguồn kinh phí cho vay để hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn thực hiện các công trình vệ sinh); có giải pháp thu gom rác và xử lý chất thải triệt để trong sản xuất và chăn nuôi; khai thông kênh mương, cống rãnh để đảm bảo vệ sinh môi trường; duy trì tốt thực hiện tổng vệ sinh cảnh quan môi trường hàng tháng tại hộ gia đình, khu dân cư văn hóa và toàn địa bàn xã, phường, thị trấn.Tiếp tục thực hiện các hình thức xã hội hóa và vận động người dân đóng góp để hoàn thiện hệ thống giao thông, có biện pháp duy tu, sửa chữa thường xuyên các tuyến lộ liên xã, ấp, liên tổ NDTQ xuống cấp để đảm bảo lưu thông tốt hơn; xây dựng và sữa chữa các trụ sở ấp (đối với các xã chưa có trụ sở ấp hoặc trụ sở ấp đã xuống cấp) để ấp có điểm nơi sinh hoạt, hội họp. Duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản (chú ý phương pháp tổ chức sinh hoạt, nội dung, thời gian phù hợp, thống nhất để các hộ gia đình tham gia đầy đủ, nhiệt tình). Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xã, Ban vận động ấp, Tổ nhân dân tự quản. Phát huy vai trò của các thành viên trong phối hợp thực hiện phong trào. Tiếp tục triển khai đăng ký các tiêu chí "Người tốt, việc tốt", đăng ký và công nhận danh hiệu: "Người lớn gương mẫu", "Trẻ em chăm ngoan"; danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp đạt chuẩn văn hóa" hàng năm và đạt chuẩn 03 năm; danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới"; các danh hiệu lồng ghép trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đúng chuẩn và chất. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội...Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân những vấn đề xảy ra ở địa phương (như tín dụng đen, hụi có lời, nhạc sống quá giờ quy định...). Củng cố, duy trì và phát triển hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đội nhóm, câu lạc bộ sở thích phù hợp với thực tế tại công đồng dân cư;  các loại hình văn hóa dân gian; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa - thể  thao đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Nâng cao ý thức bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống vốn có tại địa phương; các di tích lịch sử, công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh...Đối với các xã nông thôn mới,  hàng năm, Ban Chỉ đạo xã có kế hoạch tự kiểm tra nâng chất phong trào của địa phương, lưu trữ biên bản kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố), nhằm duy trì và phát huy những thành quả đạt được của địa phương, đồng thời làm cơ sở để 05 năm sau công nhận lại danh hiệu. Từ năm 2018 trở về sau, Ban Chỉ đạo xã, Ban vận động các ấp tiếp tục thực hiện lưu trữ hồ sơ đúng hướng dẫn số 05/HD-SVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hồ sơ xây dựng và nâng chất xây dựng Đời sống văn hóa Nông thôn mới và văn minh đô thị trong giai đoạn mới. Kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo xã cần xác định rõ nội dung cần nâng chất, phân công từng ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm nâng chất theo từng nội dung cụ thể và có kiểm tra theo hệ thống ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm nội dung từ xã đến ấp, đảm bảo thuận lợi cho Ban Vận động trong quá trình thực hiện.

Thực hiện kiểm tra, giám sát nâng chất Phong trào "TDĐKXDĐSVH" tỉnh tại các xã, thị trấn văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị - xã hội, tăng cường trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện Phong trào; tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre", gắn với tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới", góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Song song đó tăng cường kiểm tra, giám sát việc nâng chất Phong trào theo Quyết định số 42/2016/KH-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong Phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Bến Tre, kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để các địa phương khắc phục góp phần cho việc nâng chất phong trào đạt kết quả ngày càng tốt hơn./.

Lượt người xem:  263
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn