Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn hóa

Văn hóa
Thứ 6, Ngày 26/02/2016, 10:00
Công đoàn với công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
26/02/2016
Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng là một trong những phong trào thi đua theo tinh thần "Đồng Khởi mới", góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp và phát triển nền văn hóa Việt Nam. Trên cơ sở đó, việc triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng là một trong những phong trào thi đua theo tinh thần "Đồng Khởi mới", góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Một trong những nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước": Xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh.

Trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tinh thần quyết định 28 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, mục tiêu đề ra là xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tác phong lao động và làm việc văn minh thông qua các hoạt động cụ thể như: giữ gìn vệ sinh cơ quan sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; cải thiện điều kiện môi trường làm việc, văn minh trong ứng xử, thực hiện tốt văn hóa nơi công sở…Mỗi CBCCVCLĐ thực hiện, làm gương vận động các thành viên trong gia đình, trong tổ NDTQ tham gia duy trì các tiêu chí gia đình văn hóa, gương người tốt việc tốt, năm đức tính con người Việt Nam, các tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ; tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Trong công sở quan tâm xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện và hiệu quả, đoàn kết thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ để tạo bầu không khí cởi mở giúp cán bộ, công chức, viên chức, lao động phấn khởi làm việc đưa chất lượng và hiệu quả công việc lên cao.

Hướng sắp tới, chúng tôi xin đề xuất các điểm sau đây là điều kiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa như sau:

- Có biển hiệu cơ quan, đơn vị, phòng, ban; có hàng rào bảo vệ; cột cờ và treo cờ đúng quy định, nơi để xe gọn gàng.

- Có bảng nội quy cơ quan, đơn vị, lịch công tác (hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh).

- Các phòng, ban, bộ phận làm việc, nơi sản xuất sắp xếp ngăn nắp, sạch đẹp.

- Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

- CB,CNVCLĐ thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa và quy định cải cách hành chính.

- CB,CNVCLĐ không hút thuốc lá trong công sở, không uống rượu, bia trong giờ hành chính, giờ làm việc.

- Nội bộ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

- CB,CNVCLĐ đảm bảo giờ giấc làm việc, trang phục theo quy định, có đeo bảng hiệu CBCC, chuyên ngành.

- Thực hiện tốt quy định trong việc cưới, tang, lễ hội trong CB,CCVCLĐ.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,TDTT ở cở sở phù hợp với điều kiện của đơn vị.

- Cơ quan đơn vị không có người vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông, mắc vào các tệ nạn xã hội.

- Chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông.

- Chấp hành các quy định về xây dựng đội tự vệ cơ quan.

- Có công trình vệ sinh, cống thoát nước, thùng chứa rác, có công trình xử lý chất thải công nghiệp hiệu quả. Có cây xanh, hoa kiểng, cảnh quan môi trường sạch đẹp.

Hy vọng các cấp Công đoàn vận dụng các nội dung nêu trên trong xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa góp phần thực hiện thi đua "Đồng Khởi mới"./.​

Lượt người xem:  2533
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3822233 Fax: 0275.3825817 Email: banbientap.svhttdl@bentre.gov.vn
http://svhttdl.bentre.gov.vn